Υπουργική Απόφαση Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων Υπουργική Απόφαση 21320/Δ2/2021 – ΦΕΚ 886/Β/5-3-2021 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφίων γ’ και δ’ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του […]

Υπουργική Απόφαση Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων ΦΕΚ Περισσότερα »