Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Τη Δευτέρα 21 Μάρτιου, μια μέρα μετά την εαρινή ισημερία που  σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης, το σχολείο μας συμμετείχε στη πανελλήνια δράση

«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης – 2022».

Η φετινή δράση διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων  Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) με την υποστήριξη του ΥΠAIΘ και του  ΙΑΑΔΕΤ του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στη δράση συμμετείχαν παιδιά της γ’ γυμνάσιου, τα οποία έκαναν μετρήσεις στην αυλή του σχολείου και υπολόγισαν την ακτίνα της Γης με σφάλμα μικρότερο του 3%!!!

Υπεύθυνοι καθηγητές της δράσης ήταν οι Τσακμάκη Παρασκευή και Σταμόπουλος Ηλίας.

Scroll to Top