Σύλλογος

Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος μεριμνεί για την ομαλή προσδοκώμενη λειτουργία του σχολείου.

Συνεργάζεται με την διεύθυνση του σχολείου, τους καθηγητές, συνολικά τους μαθητές και με το 15μελές τους.

Επίσης, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επικοινωνεί κατά περίπτωση με φορείς και συνεργάτες για κάθε ανάγκη.

Ο Σύλλογος είναι ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συλλόγων Γονέων Καλλιτεχνικών και Μουσικών σχολείων.

Σε καθημερινή επικοινωνία με ψηφιακά μέσα, ανταλλάσσουμε ιδέες και προτάσεις, συζητούμε τα προβλήματα και προχωρούμε με στρατηγικές κινήσεις και νόμιμες διαδικασίες για το κάθε τι που αφορά στα σχολεία μας.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η μελέτη, η προβολή και προώθηση των προβλημάτων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους.
  2. Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σχολείου ως προς την υλικοτεχνική και επιμορφωτική υποδομή.
  3. Η επιδίωξη ειλικρινούς συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να δοθούν στα παιδιά οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για πλούσια και πολύπλευρη ανάπτυξη των αισθημάτων και των ειδικών τους αναγκών.
  4. Η αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία μιας υγιούς και φυσικής κοινωνικότητας και συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών.
  5. Η καλλιέργεια της αγάπης των μαθητών του σχολείου στις τέχνες, την μουσική και εν γένει σε κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα.
  6. Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο.
  7. Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών και η διαπαιδαγώγησή τους σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης και τις λαϊκές μας παραδόσεις.

Μέλη του Συλλόγου γράφονται αυτοδίκαια από της εγγραφής των παιδιών τους στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων οι γονείς των μαθητών του σχολείου.

Στην έννοια γονείς περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους, η δε εκπροσώπηση μέσω άλλου προσώπου επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδοτήσεως ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν και να εκλέγονται, σε όλα τα όργανα του συλλόγου ως αντιπρόσωποι, σε κάθε όργανο διοίκησης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων καθώς και σε διάφορες επιτροπές που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο.

Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Να προσέρχονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και τις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται και γενικά να βοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου με κάθε τρόπο.

Υποχρεούνται δε στην καταβολή ετήσιας συνδρομής

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. όπως αυτά ανακηρύχθηκαν από την εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 14/11/2021 και στις 21/11/2021, συγκροτήθηκε το σώμα αποτελούμενο από τους εξής:

Αθανάσιος Ρότσκος
Πρόεδρος

Κατερίνα Καρανικολάου
Αντιπρόεδρος

Ευγενίδου Πόπη – Γενικός Γραμματέας
Δεληνικόλα Έλενα – Ταμίας
Άλλιου Μαίρη – Μέλος και αναπληρώτρια ταμίας
Σταμπουλτζή Σταυρούλα – Μέλος και αναπληρώτρια γραμματέας
Μανούκα Μαρία (Μέλος)
Κυματή Βίκυ – 1 ο Αναπληρωματικό Μέλος
Τόλα Αγγελική – 2 ο Αναπληρωματικό Μέλος

Scroll to Top